bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości 527.964 euro na wybór wykonawcy pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie"

Ta wiadomość nie była zmieniana